Jag ”är” inte alltid mina Google-sökningar

Googles annonsinställningar
Googles annonsinställningar

Nu har jag gjort den enkla manövern att klicka ur valet intressebaserade annonser på Google. Logga in på Annonsinställningar på www.google.com/settings/ads här kan du göra fler inställningar. Det ska bli intressant att se hur stor skillnad det blir och om det blir någon skillnad.

Googles annonsinställningar
Googles annonsinställningar

Under Intressen kan du se de intressekategorier som är listade om dig baserade på de webbplatser du har besökt. I mitt fall Affärsnyheter och ytterligare 21 kategorier.

De flesta kategorier stämmer visserligen in på mig, men för mig är många annonser irrelevanta eftersom sökningar jag gör ofta är för jobbets räkning. Dessa sökningar kan stämma överens med mina privata intressen också, men inte alltid eftersom det har ingått i min yrkesroll att göra research och jag har jobbat inom olika branscher de senaste åren och därför påverkas mina sökningar därefter. Inom kort (?) får jag nu se om det blir någon förändring.

Lämna en kommentar