Karolinska sjukhuset var länge mitt hem No 1 och forskningen det stora hoppet!

Först idag läste jag DN Debatts artikel från onsdag 13 februari (ursprungligen 9 februari) om ”Nya Karolinska stänger för bröstcancerpatienter”. Rubriken fick mig att hoppa till och i tanken genast ansluta mig till alla före detta behandlade eller dagens cancerpatienter. När man som jag stressat läser igenom artikel efter artikel är det svårt att få… Fortsätt läsa Karolinska sjukhuset var länge mitt hem No 1 och forskningen det stora hoppet!