Förhåll dig positiv till din stress – det är ditt synsätt som avgör hur du påverkas

Har du känt dig stressad på sistone? Svaret är förmodligen ja för de flesta, men följdfrågan är intressant huruvida du tror att det är farligt att stressa eller inte?

Det är här skillnaden mellan liv och död ligger, lite krasst sett, men det är din inställning till stress som kan vara avgörande för hur din kropp påverkas i det långa loppet enligt denna föreläsning av Kelly McGonigal.

Kelly tar upp en studie från USA där man gjort ett test på utvalda personer under ett antal år vilket visar att det snarare är tron på att stressen är farlig som är avgörande om du dör av den.

”Now the researchers estimated that over the eight years they were tracking deaths, 182,000 Americans died prematurely, not from stress, but from the belief that stress is bad for you. (Laughter) That is over 20,000 deaths a year. Now, if that estimate is correct, that would make believing stress is bad for you the 15th largest cause of death in the United States last year, killing more people than skin cancer, HIV/AIDS and homicide.”

Social kontakt och hjälpsamhet mot andra under stress minskar också de negativa känslorna och framkallar istället en känsla av välbefinnande.

Hur många gånger har vi inte stått inför ett vägval och vi funderar oss tokiga på om vi ska ta väg ett eller två. Även i efterhand kan vi undra om den väg vi valde verkligen var den rätta. Det handlar snarare om hur övertygade vi är att vi kommer att klara av den stress som kan följa med ditt fattade beslut. Om du tror på att du klarar det så är det rätt val.

”… one thing we know for certain is that chasing meaning is better for your health than trying to avoid discomfort. And so I would say that’s really the best way to make decisions, is go after what it is that creates meaning in your life and then trust yourself to handle the stress that follows.”

Lämna en kommentar