1997

Där, allra längst upp och längst in i bokhyllan under diverse tunga lexikon hittar jag ”IT-kunskap” från 1997 om World Wide Web, elektronisk post, ord som bläddrarprogram och förklaringen till vad surfa är ”… och utan förbestämt mål ge sig ut på Internet och låta det ena sökordet leda till det andra kallas populärt att… Fortsätt läsa 1997