Karolinska sjukhuset var länge mitt hem No 1 och forskningen det stora hoppet!

Först idag läste jag DN Debatts artikel från onsdag 13 februari (ursprungligen 9 februari) om "Nya Karolinska stänger för bröstcancerpatienter". Rubriken fick mig att hoppa till och i tanken genast ansluta mig till alla före detta behandlade eller dagens cancerpatienter. När man som jag stressat läser igenom artikel efter artikel…